Зенаро | Российские аналоги лекарств с ценами и отзывами

Зенаро / zenaro

ЗEНАРО разтвор е антихистаминов препарат, предназначен за лечение на алергичен ринит и копривна треска. Приемът му облекчава симптомите, свързан с посочените състояния – кихане, хрема, подуване на лигавицата в носа, запушен нос; сърбеж и зачервяване на кожни участъци, парене и болезнена чувствителност.

Прилага се при деца над две години и възрастни. Употребата на продукта при деца на възраст 2-12 години става само по лекарско предписание.

Как се приема

Количеството на продукта, който приемате, зависи от възрастта и здравословното състояние.

Деца на възраст от 2 до 6 години следва да вземат по 2.5 мл разтвор (половин мерителна лъжица) два пъти дневно.
Деца над 6 години и възрастни вземат 10 мл разтвор веднъж дневно (две мерителни лъжици).

Пациенти с чернодробни и/или бъбречни заболявания приемат медикамента по индивидуална схема, определена от лекуващия.

Разтворът може да се взема неразреден – като сироп, или разреден с вода. Ако лечението не даде положителен резултат след три дни или симптоматиката се усложнява, направете консултация с лекар за целесъобразността от приема на ЗЕНАРО. Продуктът се предлага и във форма на таблетки.

Възможни нежелани ефекти

Спрете приема на ЗЕНАРО и потърсете медицинска помощ в случай на остри алергични реакции: оток на лицето, езика, гърлото; затруднено дишане и преглъщане; силен сърбеж с обриви, болезненост на зачервените кожни участъци. Съобщавано е за срив на кръвното налягане до загуба на съзнание.

ЗЕНАРО може да е причината за главоболие, сухота в устата, сънливост и умора, болки в корема. Има информация за това, че понякога продуктът причинява ускорено сърцебиене, превъзбуда и агресивно поведение, гадене и повръщане, халюцинации, състояния на депресия.

При честа употреба продуктът може да е причина за увеличаване на теглото и разстройство на чернодробните функции.

Кога НЕ БИВА да се приема

ЗЕНАРО не се препоръчва на пациенти, които знаят за своя алергия към някои от компонентите на продукта. При неочаквани алергични реакции приемът се спира.

Продуктът не е подходящ за деца на възраст под две години. Пациенти с увреждания на черния дроб и/или бъбреците могат да бъдат лекувани със ЗЕНАРО под лекарско наблюдение и по индивидуална схема.

ЗЕНАРО се отпуска на възрастни без рецепта; ако медикаментът е предназначен за бременна или кърмачка, преди да го вземете направете консултация с лекар. Необходимо е да се прецени целесъобразността и безопасността на приема.

Не шофирайте, ако ЗЕНАРО ви причинява сънливост и умора.

Взаимодействие с други медикаменти

Преди приема на този продукт потърсете лекарско мнение, ако сте на постоянна терапия за друг здравословен проблем. Вашият терапевт трябва да прецени дали е възможен паралелен прием на медикаментите.
Не употребявайте алкохол, докато се лекувате със ЗЕНАРО!

_____________________________

Усреднена цена в аптеките – 9.50 лв

Оценете статията

Оценка 3 от 1 гласували

Источник: https://lekuva.net/64774/zenaro-zenaro.html

Зенаро

— Лечение симптомов круглогодичного (персистирующего) и сезонного (интермиттирующего) аллергических ринитов и аллергического конъюнктивита, таких как зуд, чихание, заложенность носа, ринорея, слезотечение, гиперемия конъюнктивы. — Поллиноз (сенная лихорадка). — Крапивница, в том числе хроническая идиопатическая крапивница. — Отек Квинке (в качестве вспомогательной терапии).

— Другие аллергические дерматозы, сопровождающиеся зудом и высыпаниями.

Левоцетиризин (от 186.00 руб), Левоцетиризин-Тева (от 191.00 руб), Гленцет (от 197.00 руб), Левоцетиризин Сандоз (от 230.00 руб), Супрастинекс (от 237.00 руб) Внимание: применение заменителей должно быть согласовано с лечащим врачом.

— Гиперчувствительность к левоцетиризину и другим производным пиперазина или к любому из вспомогательных компонентов препарата. — Терминальная почечная недостаточность с КК менее 10 мл/мин. — Беременность. — Детский возраст до 6 лет (для данной лекарственной формы).

— Врожденная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или мальабсорбция глюкозы-галактозы (из-за содержания в составе Зенаро лактозы).

Необходимо соблюдать осторожность при одновременном приеме Зенаро с алкоголем, при назначении препарата пациентам с хронической почечной недостаточностью (клиренс креатинина более 10 мл/мин, но менее 50 мл/мин, требуется коррекция режима дозирования), а также пациентам пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации).

Способ применения и дозы: 

Таблетку Зенаро следует принимать внутрь, не разжевывая и запивая жидкостью, независимо от приема пищи. Рекомендуется принимать суточную дозу в один прием.

Взрослые, подростки и дети старше 6 лет: рекомендуемая суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка).

Пациенты пожилого возраста: у пожилых пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью рекомендуется коррекция дозы.

Пациенты с нарушением функции почек: интервал между приемами препарата определяют индивидуально с учетом функции почек.
У детей с нарушением функции почек дозу корректируют индивидуально с учетом клиренса креатинина и веса тела. Отдельных данных по применению у детей с нарушением функции почек нет.

Пациенты с нарушением функции печени: при изолированном нарушении функции печени коррекции дозы Зенаро не требуется. У пациентов с печеночно-почечной недостаточностью рекомендуется коррекция дозы.

Продолжительность лечения: лечение аллергического ринита проводят в соответствии с течением заболевания; прием Зенаро можно прекратить при исчезновении симптомов и возобновить при рецидиве.

В случае хронического аллергического ринита может быть прописано продолжительное лечение в период действия аллергенов.

В настоящее время клинический опыт применения левоцетиризина в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 5 мг ограничен 6-ю месяцами.

Фармакологическое действие: 

Зенаро (Левоцетиризин) — ингибитор периферических Н1-гистаминовых рецепторов. Оказывает влияние на гистаминозависимую стадию аллергических реакций; уменьшает миграцию эозинофилов, уменьшает сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления.

Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное действие; практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. В терапевтических дозах практически не оказывает седативного действия.

Действие начинается через 12 минут после приема однократной дозы у 50 % пациентов, через 1 час у 95 % пациентов и продолжается в течение 24 часов. Не оказывает влияния на интервал QT на ЭКГ.

Побочные эффекты левоцетиризина разделены по системно-органным классам в соответствии с классификацией Медицинского словаря по нормативно-правовой деятельности (MedDRA) с указанием частоты их встречаемости: часто (> 1/100 и 1/10); нечасто (> 1/1000 и

Во время лечения препаратом не рекомендуется употреблять алкоголь.

Читайте также:  Ван-альфа | Российские аналоги лекарств с ценами и отзывами

Левоцетиризин, при его приеме в рекомендованных дозах, не оказывает отрицательного влияния на внимание и скорость психомоторных реакций и способность управлять транспортными средствами. Тем не менее, в период приема Зенаро целесообразно воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Изучение взаимодействия левоцетиризина с другими лекарственными препаратами, включая исследования с индукторами изофермента CYP3A4, не проводилось.

При изучении лекарственного взаимодействия рацемата цетиризина с псевдоэфедрином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, глипизидом и диазепамом клинически значимых нежелательных взаимодействий не выявлено.

При одновременном назначении с теофиллином (400 мг/сут) общий клиренс цетиризина снижается на 16 % (кинетика теофиллина не меняется).

В исследовании при одновременном приеме ритонавира (600 мг 2 раза в день) и цетиризина (10 мг в день) показано, что экспозиция цетиризина увеличивалась на 40 %, а экспозиция ритонавира незначительно изменялась (-11%).

У чувствительных пациентов одновременный прием левоцетиризина и алкоголя или других веществ, угнетающе воздействующих на центральную нервную систему (ЦПС), может усиливать влияние на ЦНС, хотя было показано, что рацемат цетиризина не усиливает действие алкоголя.

Источник: https://medbook.propto.ru/drug/zenaro

Зенаро (zenaro). описание лекарственного препарата

Фармакокинетика носит линейный характер, не зависит от дозы и времени, и варьируется незначительно у разных людей.

Абсорбция

После приема внутрь абсорбция левоцетиризина происходит быстро и в большом количестве. Максимальная плазменная концентрация достигается через 0,9 часа после приема препарата. Равновесная концентрация устанавливается через 2 дня.

Максимальная плазменная концентрация после однократного приема 5 мг левоцетиризина составляет 270 нг/мл, а после повторного приема в дозе 5 мг — 308 нг/мл.

Степень абсорбции зависит от дозы и не нарушается при приеме пищи, но при приеме пищи максимальная концентрация снижается, и замедляется ее достижение.

Распределение

Левоцетиризин на 90 % связывается с белками плазмы. Объем распределения составляет 0,4 л/кг. Данные по распределению левоцетиризина в тканях и его проникновению через гематоэнцефалический барьер у человека отсутствуют. Левоцетиризин проникает в грудное молоко.

Метаболизм

У людей метаболизируется менее 14 % дозы левоцетиризина, так как предполагаемые различия в фармакокинетическом профиле левоцетиризина вследствие генетического полиморфизма или одновременного приема ингибиторов ферментов незначительны. Метаболические превращения заключаются в окислении ароматического кольца, N- и О-деалкилировании и конъюгации с таурином.

Процесс деалкилирования, главным образом, осуществляется с помощью изофермента CYP3A4, в то время как окисление ароматического кольца происходит с помощью многих и/или неустановленных CYP-изоформ.

Левоцетиризин при приеме внутрь в дозе 5 мг и/или при превышении максимальных концентраций в плазме крови, не оказывает влияния на активность CYP-изоферментов 1А2,2С9, 2С19, 2D6,2Е1, ЗА4.

Благодаря ограниченному метаболизму и отсутствию метаболической ингибирующей активности, взаимодействие левоцетиризина на уровне метаболизма с другими веществами маловероятно.

Выведение

T1/2 у взрослых составляет 7,9 ± 1,9 ч. Средний наблюдаемый общий клиренс — 0,63 мл/мин/кг. Левоцетиризин преимущественно выводится с мочой, в среднем, около 85,4 % от принятой дозы путем гломерулярной фильтрации и активной канальцевой секреции. Выведение через кишечник (с калом) составляет только 12,9 % от принятой дозы.

Пациенты с почечной недостаточностью

Общий клиренс левоцетиризина зависит от клиренса креатинина (КК). Поэтому пациентам с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью рекомендуется увеличение интервалов между приемами препарата в соответствии с КК.

У пациентов с анурией и терминальной стадией почечной недостаточности общий клиренс левоцетиризина снижается приблизительно на 80 % по сравнению со здоровыми людьми.

Количество левоцетиризина, выводимого при стандартной 4-х часовой процедуре гемодиализа составляет менее 10 %.

Источник: http://www.webvidal.ru/DescrDrug.aspx?ID=40987

Зенаро [таблетки] цена в аптеках москвы, инструкция по применению, противопоказания, отзывы

Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат

Форма выпуска, состав и упаковка

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; с гравировкой «E» на одной стороне и «281» — на другой, без или почти без запаха.

1 таб.
левоцетиризина дигидрохлорид 5 мг,
 что соответствует содержанию левоцетиризина 4.21 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза кремниевая микрокристаллическая (Prosolv® HD90) — 40.4 мг (целлюлоза микрокристаллическая (98%), кремния диоксид коллоидный безводный (2%)), лактозы моногидрат — 37.9 мг, гипролоза низкозамещенная (L-HPC11) — 10 мг, магния стеарат — 1.7 мг.

Состав оболочки: опадрай II 33G28523 белый — 5 мг (гипромеллоза 2910 (40%), титана диоксид (25%), лактозы моногидрат (21%) — 1.05 мг, макрогол 3350 (8%), триацетин (6%)).

7 шт. — блистеры (1) — пачки картонные.7 шт. — блистеры (2) — пачки картонные.10 шт. — блистеры (1) — пачки картонные.10 шт. — блистеры (2) — пачки картонные.

10 шт. — блистеры (3) — пачки картонные.

Капли для приема внутрь бесцветные или почти бесцветные, без осадка, со слабым запахом уксусной кислоты.

1 мл 1 фл.
левоцетиризина дигидрохлорид 5 мг 100 мг

Вспомогательные вещества: глицерол (85%) — 5 г, пропиленгликоль — 7 г, натрия сахаринат — 0.2 г, натрия ацетата тригидрат — 0.12 г, метилпарагидроксибензоат — 0.027 г, пропилпарагидроксибензоат — 0.003 г, уксусная кислота ледяная — 0.01 г, вода очищенная — до 20 мл.

20 мл — флаконы темного стекла c капельницей (1) — пачки картонные.

Фармакологическое действие

Противоаллергическое средство. Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Левоцетиризин — энантиомер цетиризина, конкурентный антагонист гистамина. Блокирует гистаминовые Н1-рецепторы, сродство к которым в 2 раза выше, чем у цетиризина.

Оказывает влияние на гистаминзависимую стадию аллергических реакций, уменьшает миграцию эозинофилов, уменьшает сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления.

Читайте также:  Йод витрум | Российские аналоги лекарств с ценами и отзывами

Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное действие.

Практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинергического действия. В терапевтических дозах практически не оказывает седативного действия.

Действие препарата начинается через 12 мин после приема однократной дозы у 50% пациентов, через 1 ч — у 95% и продолжается в течение 24 ч.

Фармакокинетика

Всасывание

Фармакокинетика носит линейный характер. Быстро всасывается при приеме внутрь. Прием пищи не оказывает влияния на полноту всасывания, но снижает его скорость. Биодоступность — 100%. Тmax в плазме крови — около 0.9 ч, Cmax в плазме крови — 207 нг/мл.

Распределение и метаболизм

Vd — около 0.4 л/кг. Связывание с белками — 90%. Менее 14% препарата метаболизируется в печени путем О-дезалкилирования с образованием фармакологически неактивного метаболита.

Выведение

Т1/2 — 7-10 ч. Общий клиренс — около 0.63 мл/мин/кг. Полностью выводится из организма в течение 96 ч. Выводится почками (примерно 85.4%).

Фармакокинетика в особых клинических случаях

При почечной недостаточности (КК менее 40 мл/мин) клиренс снижается (у пациентов, находящихся на гемодиализе, — на 80%), T1/2 удлиняется.

Менее 10% удаляется при гемодиализе.

Проникает в грудное молоко.

Дозировка

Препарат следует принимать внутрь во время еды или натощак.

Таблетки принимают не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Капли следует принимать внутрь немедленно после разведения. Необходимое число капель следует отмерять с помощью капельницы в столовую ложку или стакан воды.

Суточную дозу рекомендуется принимать за 1 прием.

Рекомендуемая доза взрослым и детям старше 6 лет, пожилым пациентам (при условии нормальной функции почек) составляет 5 мг (1 таб. или 1 мл капель или 20 капель из капельницы)/сут. Максимальная суточная доза — 5 мг.

Детям в возрасте от 2 до 6 лет препарат назначают в форме капель для приема внутрь. Ежедневная рекомендуемая доза составляет 2.5 мг в 2 приема в равных дозах по 1.25 мг (2 раза по 0.25 мл капель = 2 × 5 капель из капельницы). Максимальная суточная доза — 2.5 мг.

Длительность приема зависит от заболевания.

При лечении круглогодичного (персистирующего) аллергического ринита (симптомы 4 дней/1 недели или продолжительностью более 4 недель) лечение продолжают весь период воздействия аллергенов.

Курс лечения поллиноза в среднем составляет 1-6 недель.

При хронических заболеваниях (в т.ч. хроническая идиопатическая крапивница) курс лечения может быть более длительным по согласованию с врачом.

Существует клинический опыт применения препарата до 6 месяцев.

Пациенты с нарушением функции почек

Периодичность приема устанавливается врачом индивидуально в соответствии с нарушением функции почек. У больных хронической почечной недостаточностью при КК от 30 до 49 мл/мин дозу необходимо снизить в 2 раза — по 5 мг (1 таб.

или 1 мл капель или 20 капель из капельницы) через день; при КК от 10 до 29 мл/мин дозу необходимо снизить в 3 раза — по 5 мг (1 таб. или 1 мл капель или 20 капель из капельницы) каждые 3 дня.

При почечной недостаточности тяжелой степени (КК менее 10 мл/мин) прием препарата противопоказан.

Пациенты с нарушением функции печени

При назначении препарата больным с изолированным нарушением функции печени, каких-либо изменений дозы не требуется. Пациентам с сочетанным нарушением функции печени и почек рекомендуется коррекция дозы.

Передозировка

Симптомы: у взрослых — сонливость, у детей — возбуждение, беспокойство, которые сменяются сонливостью.

Лечение: специфического антидота нет. Рекомендуется промывание желудка, симптоматическая и поддерживающая терапия. Гемодиализ неэффективен.

Лекарственное взаимодействие

Исследования взаимодействия левоцетиризина показали отсутствие клинически значимого взаимодействия с псевдоэфедрином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, глипизидом и диазепамом. Совместное применение с макролидами или кетоконазолом не вызывало достоверных изменений на ЭКГ.

Теофиллин (400 мг/сут) снижает общий клиренс левоцетиризина на 16%. При этом фармакокинетика теофиллина не изменяется.

Левоцетиризин не усиливает эффекты этанола, однако у чувствительных пациентов одновременный прием левоцетиризина с этанолом или другими средствами, угнетающими ЦНС, может оказать воздействие на ЦНС.

Беременность и лактация

Применение при беременности противопоказано, т.к. контролируемых клинических исследований по безопасности применения препарата у беременных женщин не проводилось.

При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание на время приема препарата следует прекратить.

Определение частоты побочных реакций: очень часто (>1/10); часто (>1/100, 1/1000, 1 /10 000,<\p>

Источник: http://apteki-moskvy.ru/drug/zenaro

ЗЕНАРО, таблетки

Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 таб. левоцетиризина дигидрохлорид 5 мг

7 шт. — блистеры (1) — пачки картонные.7 шт. — блистеры (4) — пачки картонные.

10 шт. — блистеры (2) — пачки картонные.

Фармакологическое действие

Левоцетиризин, (R)-энантиомер цетиризина, является ингибитором периферических Н1-гистаминовых рецепторов, сродство которого в 2 раза выше, чем у цетиризина. После однократного приема левоцетиризина наблюдалось связывание Н1-гистаминовых рецепторов на 90 % через 4 часа и на 57 % через 24 часа.

Оказывает влияние на гистаминозависимую стадию аллергических реакций; уменьшает миграцию эозинофилов, уменьшает сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления.

Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное действие; практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. В терапевтических дозах практически не оказывает седативного действия.

Действие начинается через 12 минут после приема однократной дозы у 50 % пациентов, через 1 час у 95 % пациентов и продолжается в течение 24 часов. Не оказывает влияния на интервал QT на ЭКГ.

Фармакокинетика

Фармакокинетика носит линейный характер, не зависит от дозы и времени, и варьируется незначительно у разных людей.

Абсорбция

После приема внутрь абсорбция левоцетиризина происходит быстро и в большом количестве. Максимальная плазменная концентрация достигается через 0,9 часа после приема препарата. Равновесная концентрация устанавливается через 2 дня.

Максимальная плазменная концентрация после однократного приема 5 мг левоцетиризина составляет 270 нг/мл, а после повторного приема в дозе 5 мг — 308 нг/мл.

Степень абсорбции зависит от дозы и не нарушается при приеме пищи, но при приеме пищи максимальная концентрация снижается, и замедляется ее достижение.

Распределение

Читайте также:  Бронхостоп | Российские аналоги лекарств с ценами и отзывами

Левоцетиризин на 90 % связывается с белками плазмы. Объем распределения составляет 0,4 л/кг. Данные по распределению левоцетиризина в тканях и его проникновению через гематоэнцефалический барьер у человека отсутствуют. Левоцетиризин проникает в грудное молоко.

Метаболизм

У людей метаболизируется менее 14 % дозы левоцетиризина, так как предполагаемые различия в фармакокинетическом профиле левоцетиризина вследствие генетического полиморфизма или одновременного приема ингибиторов ферментов незначительны. Метаболические превращения заключаются в окислении ароматического кольца, N- и О-деалкилировании и конъюгации с таурином.

Процесс деалкилирования, главным образом, осуществляется с помощью изофермента CYP3A4, в то время как окисление ароматического кольца происходит с помощью многих и/или неустановленных CYP-изоформ.

Левоцетиризин при приеме внутрь в дозе 5 мг и/или при превышении максимальных концентраций в плазме крови, не оказывает влияния на активность CYP-изоферментов 1А2,2С9, 2С19, 2D6,2Е1, ЗА4.

Благодаря ограниченному метаболизму и отсутствию метаболической ингибирующей активности, взаимодействие левоцетиризина на уровне метаболизма с другими веществами маловероятно.

Выведение

T1/2 у взрослых составляет 7,9 ± 1,9 ч. Средний наблюдаемый общий клиренс — 0,63 мл/мин/кг. Левоцетиризин преимущественно выводится с мочой, в среднем, около 85,4 % от принятой дозы путем гломерулярной фильтрации и активной канальцевой секреции. Выведение через кишечник (с калом) составляет только 12,9 % от принятой дозы.

Пациенты с почечной недостаточностью

Общий клиренс левоцетиризина зависит от клиренса креатинина (КК). Поэтому пациентам с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью рекомендуется увеличение интервалов между приемами препарата в соответствии с КК.

У пациентов с анурией и терминальной стадией почечной недостаточности общий клиренс левоцетиризина снижается приблизительно на 80 % по сравнению со здоровыми людьми.

Количество левоцетиризина, выводимого при стандартной 4-х часовой процедуре гемодиализа составляет менее 10 %.

Дозировка

Таблетку следует принимать внутрь, не разжевывая и запивая жидкостью, независимо от приема пищи. Рекомендуется принимать суточную дозу в один прием. Взрослые, подростки и дети старше 6 лет Рекомендуемая суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка).

Пациенты пожилого возраста

У пожилых пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью рекомендуется коррекция дозы (см. «Пациенты с нарушением функции почек» ниже).

Пациенты с нарушением функции почек

Интервал между приемами препарата определяют индивидуально с учетом функции почек. Информация о коррекции дозы приведена в таблице ниже. Для ее использования должен быть рассчитан клиренс креатинина (КК) у пациента в мл/мин на основании концентрации креатинина в сыворотке (мг/дл) с использованием следующей формулы:

[140 — возрастает)] × вес (кг)———————————————————————————————=КК

72 х креатинин сыворотки крови (мг/дл)

× 0,85 для женщин

Коррекция дозы у пациентов с нарушением функции почек:

Группа Клиренс креатинина (мл/мин) Доза и кратность приема Нормальная функция >80 5 мг один раз в сутки Легкая ХПН 50-79 5 мг один раз в сутки Умеренная ХПН 30-49 5 мг один раз в 2 суток Тяжелая ХПН

Источник: https://docteka.ru/farm/dyhatelnaya-sistema/zenaro-tabletki/

Зенаро купить по низкой цене в украине | zenaro, левоцетиризин | гуттафарм

ЗЕНАРО относится к группе лекарственных средств для терапии дыхательной системы.
В состав входит Левоцетиризин — средство системного действия с антигистаминной активностью.

Цена зенаро и доставка

Стоимость указана в гривнах и зависит от типа упаковки. В цену Зенаро включена стоимость оригинального лекарства в аптеке, а также тариф доставки в Украину.

Доступные лекарственные формы Зенаро

Тип упаковки и форма выпуска: 28 таблеток покрытых оболочкой 5 мгМеждународное название и активные вещества: ЛевоцетиризинПроизводитель: ZENTIVAТип упаковки и форма выпуска: 20 таблеток покрытых оболочкой 5 мгМеждународное название и активные вещества: ЛевоцетиризинПроизводитель: ZENTIVAТип упаковки и форма выпуска: 50 таблеток покрытых оболочкой 5 мгМеждународное название и активные вещества: ЛевоцетиризинПроизводитель: ZENTIVAТип упаковки и форма выпуска: 1 сироп 200 мл 0,5 мг / млМеждународное название и активные вещества: ЛевоцетиризинПроизводитель: ZENTIVAТип упаковки и форма выпуска: 90 таблеток покрытых оболочкой 5 мгМеждународное название и активные вещества: ЛевоцетиризинПроизводитель: ZENTIVA

Цена Зенаро не является постоянной, окончательная стоимость указывается менеджером.

Доставка ZENARO осуществляется транспортными компаниями, сроки выполнения заказа оговариваются с менеджером ГуттаФарм.

Вы можете заказать Зенаро в городах: Никополь, Кропивницкий, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Черновцы, Мариуполь, Лисичанск, Чернигов, Кременчуг, Константиновка, Винница, Бердянск, Хмельницкий, Полтава, Херсон, Кривой Рог, Николаев, Сумы, Запорожье, Павлоград, Каменское, Северодонецк, Луцк, Мелитополь, Киев, Славянск, Житомир, Белая Церковь, Черкассы, Одесса, Тернополь, Краматорск, Ужгород, Каменец-Подольский, Александрия, Днепр, Ровно, Бровары, а также в других населенных пунктах Украины.

Как купить зенаро (zenaro)

Для оформления покупки Зенаро можно воспользоваться одним из указанных способов:

  • Сделать заказ через сайт ГуттаФарм. Заявки принимаются в режиме 24/7.
  • Позвонить по указанным телефонам. Заказы принимаются с 9-00 до 20-00, выходной воскресенье.

  • Заказать обратный звонок. Менеджер перезвонит в ближайшее время и обсудит детали покупки препарата Зенаро.
  • Также Вы можете купить ZENARO, связавшись с менеджером через Viber, WhatsApp и электронную почту.

  • Написать письмо через раздел «Контакты»

Сделав заявку, Вы сможете недорого купить оригинальный Зенаро из аптеки. Менеджер свяжется с Вами и обсудит детали заказа.Прежде чем купить Зенаро, согласуйте с менеджером все детали заказа.

Ответы на вопросы о ZENARO Вы можете получить в разделе Помощь-FAQ либо задать вопрос менеджеру.

ЗЕНАРО: ИНСТРУКЦИЯ / ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ / ОТЗЫВЫ

Анатомо-терапевтически-химическая классификация (АТХ, ATC), международный код Зенаро, присвоенный Всемирной Организацией Здравоохранения: R06AE09Подгруппа медикаментов, применяющихся для уменьшения образования гистамина.Оригинальная инструкция по применению с подробным описанием препарата прилагается к каждой упаковке ZENARO.

Также смотрите отзывы Зенаро на вкладке.

Примечание:
Представленная инструкция и описание носит справочный характер, она не заменяет назначений врача и не является руководством к действию. Прежде чем купить Зенаро, получите все необходимые рекомендации от Вашего лечащего врача.

Источник: https://www.guttafarm.com/zenaro-cena

Ссылка на основную публикацию